ARAŞTIRMA NEDENİYÖNTEM
Mutasyonlar
Faktör V geni G1691A (Leiden) mutasyonuVenöz TrombozPCR-RFLP
Protrombin geni G20210A mutasyonuVenöz TrombozPCR-RFLP
MTHFR geni C677T MutasyonuVenöz TrombozPCR-RFLP
IT-15 geni CAG tekrar sayısıHuntington HastalığıPCR, PAGE ve Otoradyografi
Y Kromozomu Mikrodelesyonuİnfertilite (erkeklerde)Multipleks PCR
Polimorfizmler
ACE geni I/D polimorfizmiKardiyovasküler ve renal sistem hastalıklarında yatkınlıkPCR
Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör geni A1166C PolimorfizmiKardiyovasküler ve renal sistem hastalıklarında yatkınlıkPCR-RFLP
Vitamin D Reseptör geni BsmI PolimorfizmiHematopoez, kemik doku ve mineral metabolizması bozukluklarında yatkınlıkPCR-RFLP