Genetik Tanı Merkezimizde aşağıdaki hastalık ve durumlar için klinik genetik konsültasyon ve genetik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Mental / Motor/ Fiziksel Gelişme Geriliği
  • Cinsel Gelişme Bozukluğu
  • Kötü Obstetrik Öykü
  • Riskli Gebelik
  • İnfertilite
  • Çoklu Konjenital Anomali / Dismorfik Bulgular
  • Mikrodelesyon / Duplikasyon Sendromu Şüphesi
  • Huntington Hastalığı
  • Aile Öyküsü/ Akraba Evliliği