Hematolojik kanserlerde periferik kan ( PK) ve/veya kemik iliği (KI), solid doku kanserlerinde  ise taze doku ya da deparafine edilmiş doku kesitlerinde (DK) aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır.

İnceleme nedeniİlgili genKromozomal yerleşimYöntemKullanılan materyal
Sayısal yapısal tüm kromozomal değişiklikler-TümkromozomlarG bandlama ile kromozom incelemesiPK/KI
Kimerizm-SENTROMER X/YFISH PK/KI/DK
8 monozomi/trizomisi-SENTROMER 8FISH PK/KI/DK
7 monozomi/trizomisi-SENTROMER 7FISH PK/KI/DK
p53 kaybıp5317p13FISH PK/KI/DK
13q delesyonuRB13q14FISH PK/KI/DK
5q delesyonuEGR15q31FISH PK/KI/DK
11q delesyonuMLL11q23FISH PK/KI/DK
20q delesyonuD20S10820q12FISH PK/KI/DK
Philadelphia kromozomuBCR/ABL9q34;22q11.2FISH PK/KI/DK
t(8;21)AML/ETO18q22;21q22FISH PK/KI/DK
t(15;17)PML/RARA15q22;17q21FISH PK/KI/DK
t(11;14)BCL 1/IGH11q13;14q32FISH PK/KI/DK
t(14;18)BCL 2/IGH14q32;18q21FISH PK/KI/DK
t(8;14)MYC/IGH8q24-14q32FISH PK/KI/DK
t(4;14)FGFR 3/IGH4q16;14q32FISH PK/KI/DK
t(16;16)MVH11/GBFB16p13, 16q22FISH PK/KI/DK
Inversiyon 16MVH11/GBFB16p13, 16q22FISH PK/KI/DK
t(4;11)MLL/AF411q23;4q21Nested RT-PCRPK/KI