Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Morfoloji Binası 06100 Sıhhiye ANKARA
Tel           : 0 312 5958192
Faks        :
E-Posta   : tgenetik@medicine.ankara.edu.tr