1967 yılında kurulan Genetik Kürsüsü, faaliyetlerini 1981 yılından sonra yeni düzenleme ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında sürdürmüştür. 1998 yılında aynı anabilim dalı içinde Tıbbi Genetik Bilim Dalı yapılanmıştır. 2003 yılında ülkemizin ilk Tıbbi Genetik Anabilim Dalı fakültemizde Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak kurulmuştur.

Anabilim Dalımız lisansüstü eğitiminin tüm dönemlerinde yatay ve dikey entegrasyon ile uyumlu olarak probleme dayalı öğrenme oturumları, sunumlar, laboratuvar uygulamaları ve alan çalışmaları ile eğitime katkıda bulunmaktadır.Lisansüstü eğitim alanında 2003’e kadar Tıbbi Genetik uzmanlık ve doktora eğitimi vermiş olan birimimiz bu tarihten itibaren yalnızca Tıbbi Genetik Uzmanlık eğitimi vermektedir.

Genetik tanı Merkezimizde; mental/motor/fiziksel gelişme geriliği, cinsel gelişme bozukluğu, kötü obstetrik öykü, riskli gebelik, infertilite, çoklu konjenital anomili/dismorfik bulgular, mikrodelesyon/duplikasyon sendromu şüphesi, Huntington hastalığı, aile öyküsü/akraba evliliği nedeni ile başvuran hastalara klinik genetik yaklaşım ile moleküler/sitogenetik/moleküler sitogenetik laboratuvarımızda uygulanan yöntemler kullanılarak tanı hizmeti ve genetik danışmanlık verilmektedir. Çok etkenli hastalıklara genetik yatkınlıkla ilgili olduğu belirlenen genetik polimorfizmler(FVL, Protrombin, MTHFR, ACE polimorfizmi, VitD ve ATII Tip reseptör polimorfizmleri) rutin olarak incelenmektedir. Hematolojik ya da solid doku kanserlerinde kromozom incelemesi, moleküler genetik yöntemler ve Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemi kullanılarak hastalığın tanı ve takibinde günümüzde önemi giderek artan genetik belirteçler (translokasyon, delesyon, gen amplifikasyonu, kromozomal düzenlemeler) saptanmaktadır.