İletişim : (312) 595 81 63

Klinik Genetik  Sitogenetik  Moleküler  Genetik 

Prenatal Tanı  Kanser Genetiği

Genetik Tetkik  İsteme Koşulları Teknik Ekip